NÁŠ SPOLOČNÝ CIEĽ V DUCHU ROKU MILOSRDENSTVA V KOŠICIACH - Cezhraničná Letná Univerzita

Dátum: 20. júla 2016 - streda - 18:00, 24. júla 2016 - nedeľa - 16:30 - Košice

Templárius Alapítvány (Nadácia Templárius) organizuje v záujme udržateľnosti organizácie a v súvislosti s posilnením náboženstva v rôznych národoch Letnú Univerzitu v Košiciach, ktorou chce odzrkadliť spoločné hodnoty, poklady a tradície národov a tým všetkým vyjadriť spolupatričnosť. Takým spoločným dedičstvom je aj naša kresťanská katolícka kultúra, ktorá je v posledných rokoch vystavená čoraz väčším a násilnejším útokom.

Konferencia slúži na to, aby predstavila naše kresťanské korene a hodnoty a odhalila ani nie tak moderné a novovznikajúce hrozby. Chce skôr poskytnúť riešenia na mentálnej úrovni, prostredníctvom seminárov a tiež na praktickej úrovni, prostredníctvom obradov a liturgie. Organizujeme to hlavne pre vysokoškolákov a ďalších záujemcov, ktorí budú určujúcou súčasťou Európy a ktorí ju aj budú formovať.
Myslíme si, že by v Európe mali národy niektorých štátov konať spoločne, keďže aj problémy sú spoločné a kvôli tomu je potrebné nájsť spoločne kresťanské a stále riešenia, ktoré sú určené na to, aby poskytovali odpovede aj ďalším generáciám.
V súvislosti s Rokom Milosrdenstva pri konci programu navštívime Košický sociálny domov. Počas Letnej Univerzity zabezpečíme v partnerskej Košickej sociálnej inštitúcii možnosť pomáhať a dobrovoľnícku prácu našim mladým poslucháčom, študentom a tiež dospelým účastníkom.
Pri tom sa snaží byť nápomocné Občianske združenie Templomos Lovagrend (Rada Templárov), ktoré pomôže v prípade pozitívneho posúdenia ponuky Templárius Alapítvány (Nadácie Templárius).

Ubytovanie:

Penzion GRAND
Kováčska 65-67
040 01 Košice

Ubytovňa K2 Košice
Štúrova 32
040 01 Košice

Hostel Košice
Jesenského 20
040 01 Košice

0. deň, streda, 20. júl
12:00 Príchod organizátorov do Košíc
18:00–23:00 Príchod hostí, registrácia, v rámci toho večera, vešpery, kompletórium (cca.21.00–21.30)

1. deň štvrtok – 21. júl
7:00 Budíček
7:30 Laudes (Ranné chvály)-dominikánsky kostol
8:00 Raňajky: Hotel TeleDom
8:45 Otvárací prejav
9:00 Dr. Balázs Barsi OFM (Sümeg): Sedem rán sveta (video záznam)
9:30 Ervin Gellért Kovács OPraem (Gödöllő): Liturgia vo svetle II. Vatikánskeho koncilu
10:15 Dr. Habil.Miklós István Földváry (Gödöllő): Vývoj a jazyk liturgie
11:00 Prestávka
11:30 Sexta, Angelus (premonštrátsky kostol)
12:00 Svätá omša (Novus Ordo v slovenskom jazyku)– Mons. ICLic. Richárd Vojta (premonštrátsky kostol)
13:00 Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD. (Košice-Bratislava): Moderovanie pútnického života v stredovekých Košiciach
14:00 Obed: Hotel TeleDom
15:30 Prehliadka kostolu premonštrátov, dominikánov a prehliadka mesta
18:40 Svätá omša (Missa lecta) – Ervin Gellért Kovács OPraem (dominikánsky kostol)
19:30 Večera: Hotel TeleDom
20:45 Vešpery, kompletórium (dominikánsky kostol)

2. deň (piatok) – 22. júl
7:00 Budík
7:30 Laudes (Ranné chvály)-dominikánsky kostol
8:00 Raňajky: Hotel TeleDom
9:00 ?Profesor Msgr. Nicola Bux (Bari)?: Vzájomné obohacovanie obradov
9:45 Gabrielle Kuby (Rimsting): Gender revolúcia – povstanie proti poriadku stvorenia
10:30 Profesor Mathias von Gersdorff (Viedeň): Mládež v nebezpečenstve! Čo môžu urobiť katolickí laici?
11:00 Prestávka
11:30 Sexta, Angelus (premonštrátsky kostol)
12:00 Svätá omša (Novus Ordo v maďarskom jazyku) – Mons. ICLic. Richárd Vojta (premonštrátsky kostol)
13:00 Fr. László Aradi (Rím): Liturgia, ako priestor a prostriedok vyznania katolíckej viery
14:00 Obed: Hotel TeleDom
15:30 Krížová cesta (dominikánsky kostol)
16:15–18.00 Diskusia
Účastníci: Nicola Bux, Gabrielle Kuby, Mathias von Gersdorff, Lászlo Aradi, Ervin Gellért Kovács OPraem
Moderátor: Dr. Tibor Szarvák sociológ
18:00 Prestávka
18:40 Svätá omša (Novus Ordo v latinskom jazyku) – Mons. ICLic. Richárd Vojta (dominikánsky kostol)
19:30 Večera: Hotel TeleDom
20:45 Vešpery, kompletórium (dominikánsky kostol)

3. deň (sobota) – 23. júl
7:00 Budíček
7:30 Laudes (Ranné chvály)-dominikánsky kostol
8:00 Raňajky: Hotel TeleDom
8:45 Nácvik spevákov na sv. omšu
09:15 Svätá omša (missa cantata) – Ervin Gellért Kovács OPraem (dominikánsky kostol)
10:45 Péter Piusz OPraem Balogh (Gödöllő): Hudobné témy v liturgii
11:30 Sexta, Angelus (premonštrátsky kostol)
12:15 Prof. Dr. József Török (Piliscsaba): História úcty k relikviám
13:00 Prof. Dr. Balázs Déri (Budapest): Liturgia (rímsky rituál) vo svetle náboženstiev
14:00 Obed: Hotel TeleDom
15:30–17.00 Diskusia
Téma: modernizácia alebo tradícia?
17:00 Prestávka
17:15 Ruženec (1. desiatok po slovensky, 2. po latinsky, 3. po maďarsky, 4. po poľsky, 5. po nemecky)-dominikánsky kostol
18:00 Návšteva Košického Sociálneho Domova, v duchu Roka Milosrdenstva.
Dobrovoľná spoločenská práca.
19:30 Večera: Hotel TeleDom

4. deň (nedeľa) – 24.júl
7:00 Budíček
7:30 Laudes (Ranné chvály)-premonštrátsky kostol
8:00 Raňajky: Hotel TeleDom
9:00 Turistický sprievod a prehliadka mesta
11:45 Tercia (premonštrátsky kostol)
12:00-15:00 Svätá omša (Missa pontificalis) – Athanasius Schneider, biskup (premonštrátsky kostol)
12:30 Athanasius Schneider pomocný biskup O.R.C. (Astana, Kazachstan): Miesto, úloha a funkcia Eucharistie (kázeň)
15:00 Obed: Hotel TeleDom
16:00 Skúsenosti, uzatvorenie Letnej Univerzity, prijatie memoranda, odporúčania, smernice
16:30 Koniec.

Időpont: 
2016/07/20 - 18:002016/07/24 - 16:30
Helyszín: 
Miesto: Dominikánske kultúrne centrum Veritas
Cím: 
Adresa: Dominikánske námestie 8 040 01 Košice
CsatolmányMéret
Kép ikon logo.jpg80.89 KB